Το Σύγχρονο Φενγκ Σούι

Το ελληνικό φενγκ σούι, αλλιώς ΕY ΖΗΝ, είναι η αρμονία του χώρου και η επιστήμη η οποία μελετά την ενεργειακή αλληλεπίδραση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας χώρους όπου μπορούμε να ζούμε και να εργαζόμαστε σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες «νους υγιής εν σώματι υγιή», το οποίο οδηγεί στο απώτερο ελληνικό ιδεώδες, το ΕΥ ΖΗΝ.

Το Ευ Ζην είναι τρόπος ζωής, ο οποίος μας δίνει την μοναδική δυνατότητα να ορίζουμε την ζωή μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, χαράζοντας την πορεία την οποία θέλουμε, π ρ ά γ μ α τ ι, να ακολουθήσουμε.

Το ελληνικό φενγκ σούι είναι πρωτοποριακό και ολιστικό, απελευθερωμένο από απηρχαιωμένα δόγματα, δεισιδαιμονίες και προλήψεις, και προσεγγίζει τα θέματα και τις καταστάσεις σφαιρικά. Είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο και ανθρωποκεντρικό, όπως ήταν ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, δηλαδή εξετάζει την σχέση μας με το περιβάλλον μας μέσω της σαφήνειας, η οποία πηγάζει από τον εσωτερικό μας κόσμο και από την προσωπική μας ενέργεια, και πώς αυτοί οι παράγοντες εκδηλώνονται στους χώρους όπου ζούμε και εργαζόμαστε και επιδρούν στην ζωή μας.

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, εξετάζει τις ανάγκες των ανθρώπων, ξεχωριστά, στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή, βοηθώντας μας να χαράξουμε την δική μας, ιδιαίτερη πορεία, όπως εμείς την θέλουμε.

Πολλά ελληνικά σύμβολα χρησιμοποιούνται για να εκτέπουν επιβλαβή ενέργεια, για προστασία ή για να έλκουν επωφελή ενέργεια και να φέρνουν καλή τύχη ή για να ερνεργοποιούν έναν χώρο, όπως το ρόδι, κατ’ εξοχήν σύμβολο τύχης, η ελιά και τα ελληνικά γούρια.

Το Ελληνικό φενγκ σούι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα του συγχρόνου, δυτικού φενγκ σούι όπως, μεταξύ άλλων, στην Περιβαντολλογική Ψυχολογία, στο Σύνδρομο του Aσθενούς Kτιρίου, στην Γεωπαθητική Ένταση και στην Βιοδόμηση (Bau-Biologie).

Η ζωή είναι τέχνη. Το φενγκ σούι είναι τέχνη και είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.΄Οποιος εφαρμόζει το ελληνικό φενγκ σούι σωστά, δεν μπορεί να «γλυτώσει» το ΕΥ ΖΗΝ - την καλή ζωή!

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΝΓΚ Σούι - ΕΥ ΖΗΝ

Το φενγκ σούι πηγάζει από την παρατήρηση της σχέσεως του ανθρώπου με το Σύμπαν. Οι διδασκαλίες του Πυθαγόρου, του Σωκράτους, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, μεταξύ πολλών άλλων Ελλήνων σοφών, αποτελούν μία διαχρονική γνώση και σοφία, η οποία προήλθε από αυτή την παρατήρηση και βαθειά γνώση για την σχέση και την ενεργειακή αλληλεπίδραση του μακροκόσμου και του μικροκόσμου

Οι έννοιες της ισορροπίας και της αρμονίας αποτελούσαν δύο από τις βασικότερες πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων και είναι θεμελιώδεις αρχές του φενγκ σούι.

Η εσωτερική φιλοσοφία, στην Δύση, η οποία είναι αλληλένδετη με το φενγκ σούι, προήλθε από τα αρχαία ελληνικά μυστήρια, όπως τα Ελευσίνια.

H αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδος είναι ένα τρανό δείγμα ιερής γεωμετρίας. Τα μνημεία της Ακροπόλεως, η τοποθεσία της πόλεως των Αθηνών, του Μαντείου των Δελφών, το περίφημο θέατρο της Επιδαύρου, επιδεικνύουν, μεταξύ άλλων ιερών και πόλεων, ότι κτίσθηκαν σύμφωνα με την αρχαία ελληνική επιστήμη της γεωμαντείας και της γεωδεσίας.

H πολεοδομία ήταν ιδεώδης και συνεδύαζε την τέλεια λειτουργικότητα των πόλεων με την αισθητική.

Η έννοια των αριθμών, όπως την εδίδαξε ο Πυθαγόρας, «o διδάσκαλος των αιώνων», παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με το νόημα που συμβολίζουν οι αριθμοί στο μαγικό τετράγωνο, το οποίο γνωρίζουμε από τον Πυθαγόρα και από το οποίο προέρχεται το κινέζικο μπάγκουα.

Ο Ιπποκράτης μας έχει αφήσει μία λεπτομερή επιστημονική αναφορά για την επίδραση του νερού και του αέρα στους ανθρώπους, ανά περιοχή, όχι μόνο στην υγεία τους, αλλά και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους. Άλλωστε, φενγκ σούι, σημαίνει «άνεμος-νερό».

Η μελέτη της Γεωπαθητικής Εντάσεως, βασικός παράγοντας για να διαπιστωθεί η ενέργεγεια των χώρων, είναι η αρχαία ελληνική επιστήμη της Γεωπαθητικής.

Οι αρχαίες και οι σύγχρονες ελληνικές κατοικίες, όπως το αθηναϊκό σπίτι, είναι κλασικές κατασκευές σύμφωνα με αρχές του φενγκ σούι.

Οι ελληνικές λέξεις γεωμαντεία και Γη, είναι δύο ορισμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Σήμερα, χρησιμoποιείται η ορολογία Gaia consciousness, «συνείδηση της Γης», από την λέξη Γαία, την ονομασία της Θεάς-Γης, για να προσδιορίσει την σχέση μας με το φυσικό μας περιβάλλον.