Κατοικία

Η ενέργεια είναι πανταχού παρούσα και, σύμφωνα με την ποιότητά της, έτσι είναι και η ζωή μας. Για να έχουμε ευημερία, επιτυχία και καλές σχέσεις χρειαζόμαστε υψηλή ενέργεια. Η ανθρώπινη ενέργεια επηρεάζεται από πολλά πράγματα, όπως από τον φωτισμό, τα χρώματα, τα φυτά, την διάταξη των επίπλων και την όλη διαρρύθμιση και, σε μεγάλο βαθμό, από αυτό καθαυτό, το σχήμα ενός σπιτιού.

Η εφαρμογή του ελληνικού φενγκ σούι στο σπίτι, μας βοηθάει να βελτιώσουμε, τα μέγιστα, τις συνθήκες της ζωής μας. Σε ένα περιβάλλον, από το οποίο λείπει η ισορροπία, δημιουργούνται αρνητικές επιδράσεις, που έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας και στην συμπεριφορά μας. Το φενγκ σούι, μας βοηθάει να εξαλείψουμε το άγχος, την ένταση και άλλους ανασταλτικούς παράγοντες, να αφαιρέσουμε φράγματα που σταματούν την ευημερία μας, να αποκτήσουμε ευεξία και να εξισορροπήσουμε τον χώρο μας και τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους.

Με το ελληνικό φενγκ σούι, πολλοί άνθρωποι έχουν βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους, σε όλους τους τομείς, και έχουν εξασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία.

Μερικά από τα πιο κοινά συμπτώματα, τα οποία δημιουργούνται σε ένα μη ισορροπημένο περιβάλλον είναι:

  • Απρόσμενα και ανεξήγητα εμπόδια σε ορισμένους ή σε όλους τους τομείς της ζωής
  • Μεγάλο εισόδημα, αλλά δεν μπορεί κανείς να το διατηρήσει. Είναι σαν «να φεύγουν τα χρήματα μέσα από τα χέρια του»
  • Σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή σταδιοδρομίας
  • Προβλήματα υγείας, τα οποία οφείλονται στην επιβλαβή ενέργεια της κατοικίας
  • Άκρως μεγάλη ένταση και άγχος, σε όλες τις καταστάσεις και σε όλους του τομείς.
  • Κόπωση και εξάντληση, το ίδιο σας το σπίτι απορροφάει την ενέργειά σας
  • Έλλειψη ανέσεως και του αισθήματος της ασφαλείας, που δημιουργούν ανασφάλεια
  • Προβλήματα συμπεριφοράς και κακές σχέσεις
  • Στασιμότητα

Το ελληνικό φενγκ σούι, προσφέρει πρακτικές, οικονομικές, αποδοτικές λύσεις για να εξουδετερώσει τις εντάσεις και το άγχος, και άλλες αρνητικές επιδράσεις σε μία κατοικία, και για να επιφέρει την ισορροπία και την αρμονία.

Το σχήμα των σπιτιών μας και η διάταξη των επίπλων, προσδιορίζουν την ενέργεια του ιδιωτικού μας χώρου και αντανακλούν την πορεία της ζωής μας. Aλλάζοντας αυτά, με την βοήθεια του ελληνικού φενγκ σούι, η ζωή σας θα αλλάξει προς το καλύτερο!